اصطلاحات شبکه و اینترنت ISP یا Internet Service Provider: شرکت تامین کننده اینترنت LAN یا Local Area Network: شبکه محلی کوچک در مقیاس خانه یا دفتر MAN یا Metropolitan Area Network: شبکه متوسط در مقیاس شهر یا استان WAN یا Wide Area Network: شبکه وسیع و گسترده در مقیاس کشوری […]

مهندس ارشد شبکه

فرهاد نوجوان کارشناس IT و شبکه

توسعه گران شبکه هوشمند نت مپ گروهی از بهترین کارشناسان شبکه با هدف خدمت رسانی به شما عزیزان و کسب رضایت شما دورهم گرد آمده ایم

دسترسی های سریع