اصطلاحات شبکه و اینترنت ISP یا Internet Service Provider: شرکت تامین کننده اینترنت LAN یا Local Area Network: شبکه محلی کوچک در مقیاس خانه یا دفتر MAN یا Metropolitan Area Network: شبکه متوسط در مقیاس شهر یا استان WAN یا Wide Area Network: شبکه وسیع و گسترده در مقیاس کشوری […]

درهر پروژه ای باید نیاز ها و اهداف های تشکیل شبکه را دقیق مشخص کنیم کارشناسان ما به دلیل داشتن تجربه کاری بالا، تمامی نیازهایی و مواردی که برای متشری لازم و نیاز هست و مشتری از آن بی خبر است لیست کرده و ارائه می کنیم. تا نیاز های شبکه تعیین و هدف گذاری شود.

مهندس ارشد شبکه

فرهاد نوجوان کارشناس IT و شبکه

توسعه گران شبکه هوشمند نت مپ گروهی از بهترین کارشناسان شبکه با هدف خدمت رسانی به شما عزیزان و کسب رضایت شما دورهم گرد آمده ایم

دسترسی های سریع